OCTOBER 04, 2022
By Administrator

Opšti uslovi - Prečišćeni tekst

OPŠTI USLOVI O REGISTRACIJI I KORIŠTENJU NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKO- HERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNET DOMENA .BA(prečišćeni tekst)       Na osnovu člana 39 . stav (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu na 26. redovnoj sjednici održanoj


Continue


OCTOBER 04, 2022
By Administrator

Izmjene Opštih uslova - 9. 9. 2022.

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA REGISTRACIJU I KORIŠTENJE NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKOHERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNETSKOG DOMENA .BA   Na osnovu člana 129. Zakon o obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“,broj: 33/17, 20/40, 35/20 i 39/21 ) i član


Continue


OCTOBER 04, 2022
By Administrator

Opšti uslovi

OPŠTI USLOVI O REGISTRACIJI I KORIŠTENJU NAZIVA DOMENA ISPOD BOSANSKO- HERCEGOVAČKOG DRŽAVNOG INTERNET DOMENA .BA   SADRŽAJDIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE 4DIO DRUGI - POJMOVI 4DIO TREĆI - KATEGORIZACIJA NAZIVA DOMENA ISPOD ccTLD DOMENA .ba 6DIO ČETVRTI - OSNOVNE PRETPOSTAVKE ZA DODJEL


Continue


SEPTEMBER 28, 2022
By Administrator

Ovlašteni Registrari

Naziv domena .ba može se registrovati i preko ovlaštenih Registrara. Ažurirani spisak registrara se nalazi na ovoj web stranici (Registra www.nic.ba). Ovlašteni Registrari su pravna lica koja imaju ugovor sa Registrom kako bi mogli pružati uslugu registracije naziva domena ispod .ba do


Continue


FEBRUARY 25, 2022
By Administrator

Novi portal www.nic.ba

Predstavljamo novi nic.ba portal. Pored izmjenjenog izgleda nove funkcionalnosti su također predmet ove promjene. Od novih funkcionalnosti izdvajamo promjene u dijelu pregleda naziva domena, u dijelu vođenja podataka o uplatama, unos IPV6 adresa kao glue recorda za name server. Pored pomenutih, uvel


Continue