Univerzitetski tele-informatički centar

Registar nacionalnog Internet domena Bosne i Hercegovine je Univerzitetski tele-informatički centar UTIC. Registar se brine o administraciji, organizaciji i tehničkoj pouzdanosti .ba domena i poddomena na koje je .ba domen podijeljen.

U tu svrhu je putem centralnog registra nic.ba omogućio svim zainteresovanim licima registraciju .ba domena odnosno poddomena i učinio dostupnim sve informacije koje su od značaja za registraciju i korištenje naziva domena ispod državnog domena Bosne i Hercegovine .ba.

Centralni registar

nic.ba omogućava:

Provjeru dostupnosti naziva domena


Online ažuriranje podataka naziva domena registrovanih na ovom portalu

Obavještenja registra za korisnike i ovlaštene registrare


WHOIS servisPreuzimanje relevantnih dokumenataOdabir registrara ukoliko korisnik odabere da naziv domena registruje preko jednog od ovlaštenih registrara

Online podršku postojećim i zainteresovanim korisnicimaUpoznavanje sa novostima i aktuelnostima o registraciji i održavanju naziva domena


O administraciji, organizaciji i tehničkoj pouzdanosti .ba domena i poddomena na koje je .ba domen podijeljen, brine se Univerzitetski tele-informatički centar UTIC. U tu svrhu je putem centralnog registra nic.ba omogućio svim zainteresovanim licima da se upoznaju sa informacijama koje su od značaja za registraciju i korištenje naziva domena ispod državnog domena Bosne i Hercegovine .ba. Korištenje naziva domena je regulisano Pravilnikom o općim uvjetima za registraciju i korištenje naziva domena ispod bosanskohercegovačkog internetskog domena .ba. Registracija naziva domena ispod bosanskohercegovačkog .ba domena se vrši standardizovanim EPP protokolom. Na ovaj način ovlaštenim registrarima je u najvećoj mjeri omogućeno da samostalno vode pojedine nazive domena kroz ciklus od registracije do prestanka korištenja.