Zakup naziva domena


U sve prikazane cijene je uključen PDV
80

KM

Registracija i jednogodišnje održavanje


100

KM

Registracija i dvogodišnje održavanje


120

KM

Registracija i trogodišnje održavanje


150

KM

Registracija i četverogodišnje održavanje


170

KM

Registracija i petogodišnje održavanje

Obnova perioda zakupa

30

KM

Jedna godina50

KM

Dvije godine70

KM

Tri godine100

KM

Četiri godine120

KM

Pet godina
Ostale usluge

30

KM

Promjena registrara na nazivu domena


20

KM

Reaktivacija naziva domena10

KM

Promjena korisnika naziva domena


10

KM

Potvrda o registraciji naziva domena