Naziv domena ispod .ba moguće je registrovati preko nekog od ovlaštenih registrara.

Ovlašteni Registrari su pravna lica koja imaju ugovor sa Registrom kako bi mogli pružati uslugu registracije naziva domena ispod .ba domena.

Kako postati registrar?

Uslovi za sticanje statusa ovlaštenog registrara su:

1Pravno lice iz BiH (kopija sudskog rješenja).

2Administrativna i tehnička osposobljenost za obavljanje poslova ovlaštenog registrara.

3Posjedovanje iskustva u poslovima registracije domena.

4Registrovan naziv .ba domena.

5Zahtjev za sticanje statusa ovlaštenog registrara.

Servisi dostupni registrarima

DokumentiObrazac za sticanje statusa ovlaštenog registrara


      Preuzmi


Pravilnik o radu registrara      Preuzmi


Pravilnik o općim uvjetima za registraciju i korištenje naziva domena ispod bosanskohercegovačkog internetskog domena .ba
      Preuzmi

Lista ovlaštenih registrara